Kategorie

Producenci

Brak producentów

eBiuletyn-Newsletter

Regulamin.

Internetowy Sklep MAT-BUD, działający pod adresem URL www.mat-bud.info.pl/sklep, prowadzony jest przez:  

F.H.U MAT-BUD Sławomir Matras z siedzibą w Wojniczu (woj. Małopolskie), ulica Warszawska 50, wpisane do Ewidencji Działalności Gospodarczej, pod numerem ewidencyjnym: 2002/10, NIP: 873-290-41-88, REGON: 121223516. 

1. Definicje

Wyjaśnienia terminów użytych w Regulaminie:

 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca lub zamierzająca dokonać zamówienia w Sklepie Internetowym.
 • Newsletter – elektroniczna forma biuletynu, zawierająca aktualną ofertę informacyjno-handlową Sklepu Internetowego, rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do zapisanych odbiorców.
 • MAT-BUD ( skrócona nazwa firmy). – FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA MAT-BUD Sławomir Matras (pełna nazwa, z siedzibą w Wojnicz (woj. Małopolskie), ulica Warszawska 50, wpisane do Ewidencji Działalności Gospodarczej, pod numerem ewidencyjnym: 2002/10, NIP: 873-290-41-88, REGON: 121223516, prowadzące i administrujące Sklep Internetowy, działający pod adresem: URL www.mat-bud.info.pl/sklep
 • Reklamacja – żądanie Klienta kierowane do Sklepu Internetowego, mające na celu zgłoszenie niezadowalającej jakości Towaru – przede wszystkim żądanie wymiany lub naprawy towaru, jak również żądanie zwrotu pieniędzy za towar bądź obniżenia ceny.
 • Sklep Internetowy – strona internetowa prowadzona i administrowana przez MATBUD pod adresem   URL www.mat-bud.info.pl/sklep, będąca platformą handlową on-line, w ramach której prowadzone są usługi związane z zawieraniem umów sprzedaży Towarów, będących w ofercie Sklepu Internetowego.
 • Towar – rzecz znajdująca się w Ofercie Handlowej Sklepu Internetowego, będąca przedmiotem zamówienia.
 • Zakupy niewymagające rejestracji – dokonanie przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie danych.
 • Zamówienie – działanie Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę Towaru.


2. Przyjmowanie i realizacja Zamówień 

1. Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie Internetowym przyjmowane są za pośrednictwem sieci Internet (Online) poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej sklepu www.mat-bud.info.pl/sklep lub telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 14 67 89 174.

2. Sklep Internetowy przyjmuje Zamówienia składane On-line 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane telefonicznie przyjmowane są w dni robocze w godzinach od 8 do 17. Zamówienia złożone Online w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3. Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie danych – tak zwane Zakupy bez rejestracji.

4. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem następuje w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego – klikając polecenie "Złóż zamówienie". Przedmiotem umowy sprzedaży jest towar wymieniony w Zamówieniu. Potwierdzenie złożenia Zamówienia Klient otrzymuje na swój adres e-mail (skrzynkę e-mailową) podany w procesie składania Zamówienia lub w wypadku składania Zamówienia drogą telefoniczną, konsultant potwierdzi słownie przyjęcie Zamówienia.

5. Przesyłki z zamówionym Towarem wysyłane są firmą kurierską Siódemka lub K-ex, według aktualnego cennika usług oraz przewidywanych czasów dostawy wybranego dostawcy(jeżeli jest ich więcej niż jeden/ jeżeli jest jeden to wpisać jego nazwę). Koszt wysyłki podawany jest Klientowi przy składaniu Zamówienia. W wypadku składania Zamówienia Online, koszt przesyłki wyliczany jest automatycznie przez system Sklepu Internetowego (w zależności od wagi zamawianego Towaru) a następnie przedstawiany Klientowi w zestawieniu końcowym Zamówienia.

6. Sklep oferuje następujące możliwości zapłaty

 • Za pobraniem (płatne przy odbiorze)
 • Przelewem na rachunek sprzedawcy
 • Gotówką w siedzibie sklepu
 • Inne


7. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm..

 3. Reklamacja

1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.

2. Każdy Towar kupiony w Sklepie Internetowym posiadający wady fabryczne, uszkodzenia powstałe w trakcie transportu lub cechy niezgodne z Zamówieniem może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji.

3. Reklamację Towaru można złożyć:

 • osobiście w siedzibie firmy F.H.U MAT-BUD,
 • poprzez nadanie Towaru za pośrednictwem firmy przewozowej lub inną formą przesyłki, na adres: F.H.U.MAT-BUD ul. Warszawska 50, 32-830 Wojnicz z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację drogą e-mailową lub telefoniczną o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Internetowy przesyłki zawierającej reklamowany Towar.


4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, klient może żądać, aby właściciel Sklepu Internetowego:

 • naprawił Towar reklamowany;
 • wymieni Klientowi reklamowany Towar na pełnowartościowy, o tych samych parametrach;
 • zwróci należność za reklamowany Towar oraz koszt jego przesyłki w ciągu 14 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji;


4. Prawo do odstąpienia od umowy

Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu(10)  dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: F.H.U MAT-BUD ul. Warszawska 50, 32-830 Wojnicz:

1. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

2. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należne są od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 • Informacja dot. zwrotu świadczeń:
 • Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z ewentualnymi poniesionymi kosztami dostawy towaru do konsumenta na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób (np. przekaz pocztowy)
 • Konsument natomiast może dokonać zwrotu zakupionego towaru na poniższy adres: F.H.U MAT-BUD ul. Warszawska 50, 32-830 Wojnicz


3. Konsument, który odstępuje od umowy sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.

4. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,
 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 • dostarczania prasy,
 • usług w zakresie gier hazardowych.


5. Dane osobowe i polityka prywatności

1. Składając Zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Zamówienia przez MAT-BUD.

2. Klient zapisujący się do Newslettera, podaje dobrowolnie swój adres e-mail i jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie swojego adresu e-mail w bazie danych Sklepu Internetowego oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Newslettera przez  MAT-BUD.

3. Dane osobowe Klientów chronione są przez Sklep Internetowy zgodnie z "Ustawą o ochronie danych osobowych" w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

4. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego przez Klienta w celach utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów, tworzenia statystyk oglądalności podstron.

5. O wykorzystywaniu przez Sklep Internetowy plików Cookies, Klient informowany jest niezwłocznie po wejściu na stronę www.mat-bud.info.pl/sklep za pośrednictwem odpowiedniego banera.

6. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy "Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego", przepisy "Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", przepisy "Ustawy o ochronie danych osobowych".

2. Klient ma prawo do zapoznania się z Regulaminem Sklepu Internetowego w dowolnym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem tak zwanego "linku internetowego" (odesłania) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego. Klient może sporządzić wydruk Regulaminu. Klient ma również prawo do otrzymania Regulaminu w siedzibie MAT-BUD, w godzinach otwarcia przedsiębiorstwa.

3. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

4. Zmiany w regulaminie:

5. Rozstrzyganie sporów:

  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (stosowna informacja zostanie wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego Użytkownika), a ponadto Użytkownik zostanie każdorazowo poproszony o akceptację regulaminu przed złożeniem Zamówienia.
  • Zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Użytkownik nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni. 
  • Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych  przez Użytkowników korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
  • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Kontakt

Nasza infolinia dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Telefon:14 6789 174

Skontaktuj się z naszą infolinią